Giới thiệu

Sự ra đời của CCIHP
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập năm 2008. CCIHP là sự tiếp nối 10 năm kinh nghiệm hoạt động của Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP) trong lĩnh vực quản lý y tế, giới, nâng quyền cho phụ nữ, sức khỏe sinh sản, tình dục, và HIV & AIDS. CCIHP được thành lập nhằm đáp ứng các vấn đề phức tạp về sức khỏe và dân số trong xã hội Việt Nam đương đại. CCIHP sẽ góp phần giải quyết các vấn đề này thông qua những chiến lược và phương pháp tiếp cận sáng tạo.
Tầm nhìn của CCIHP
CCIHP phấn đấu để được công nhận ở cả trong và ngoài nước, là một tổ chức tiên phong trong hoạt động phát triển, sáng tạo các mô hình can thiệp đáp ứng thiết thực cho nhu cầu xã hội, và cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất trong lĩnh vực y tế, khoa học xã hội và bảo vệ môi trường. CCIHP mong muốn là tác nhân đóng góp vào sự phát triển xã hội và đại diện cho nhu cầu của các nhóm yếu thế.  
Nhiệm vụ của CCIHP
Nhiệm vụ của CCIHP là thúc đẩy bình đẳng, tính đa dạng, và sức khỏe cho tất cả mọi người trong xã hội thông qua cách tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu, vận động chính sách, và can thiệp tại cộng đồng. Tất cả các hoạt động của CCIHP được thực hiện theo nguyên tắc làm việc có sự tham gia, nâng cao năng lực, dựa trên quyền, công bằng xã hội và quan tâm đến môi trường. 
Các hoạt động của CCIHP
Thúc đẩy các nghiên cứu mang tính phản biện
CCIHP thực hiện nghiên cứu nhằm xác định và phản ánh những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của người Việt Nam, bao gồm nghiên cứu về chính sách y tế và khảo sát đánh giá những mô hình mới trong chăm sóc y tế. Nghiên cứu của CCIHP luôn hướng đến các ý tưởng và phương pháp sáng tạo, cụ thể theo từng bối cảnh và có nhạy cảm giới. CCIHP có kinh nghiệm trong cả nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu của CCIHP ưu tiên các vấn đề của các nhóm yếu thế và nhóm thiểu số trong xã hội, ví dụ như nhóm phụ nữ bị bạo hành giới, cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng giới, lưỡng giới và chuyển giới), người sống chung với HIV, người khuyết tật v.v .     
Nâng cao năng lực
Một trong những nguyên tắc làm việc quan trọng của CCIHP là xây dựng năng lực cho đối tác. Nguyên tắc này đạt được thông qua việc hỗ trợ các đối tác xây dựng chiến lược phát triển năng lực, tập huấn, giám sát hỗ trợ và hội thảo khoa học kết hợp chia sẻ chuyên môn.
Là một tổ chức hàng đầu về đào tạo, CCIHP đã phát triển hàng loạt các chương trình tập huấn và thường xuyên cập nhật kiến thức mới nhất. Các chủ đề đào tạo bao gồm: giới và lồng ghép giới, tình dục và sức khỏe tình dục, quyền và tiếp cận dựa trên quyền, sức khỏe sinh sản và HIV, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe môi trường, lập kế hoạch, theo dõi và giám sát dự án, truyền thông thay đổi hành vi, quản lý và chính sách y tế, phương pháp nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thu thập số liệu, viết bài báo khoa học, kỹ năng trình bày trong các hội nghị khoa học, và đạo đức trong nghiên cứu. Chương trình tập huấn do CCIHP thực hiện luôn hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng phó với các thách thức giúp học viên trở thành những hạt nhân tích cực trong thay đổi xã hội..  
Phát triển các mô hình can thiệp sáng tạo
CCIHP là tổ chức tiên phong trong thử nghiệm mô hình can thiệp sử dụng cách tiếp cận đa ngành mang tính sáng tạo và đổi mới. Những can thiệp này được thiết kế nhằm đảm bảo sự tham gia một cách chủ động và có ý nghĩa của cá nhân và cộng đồng trong cải thiện vị thế, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Can thiệp của CCIHP hỗ trợ nâng quyền cho các cá nhân và cộng đồng, ví dụ như công nhận sự đa dạng và tạo ra nhiều lựa chọn cho những người tham gia. Các can thiệp áp dụng công nghệ mới nhằm tạo ra các mạng lưới và cung cấp những kênh thông tin mới. Ví dụ, CCIHP đã cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến trên internet đầu tiên ở Việt Nam về sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên, và sử dụng nghệ thuật chụp ảnh, sân khấu hóa và phim tình huống để khuyến khích người dân thảo luận những vấn đề nhạy cảm như bạo hành giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quyền và HIV.  
Chia sẻ kết quả nghiên cứu và vận động chính sách
CCIHP tin tưởng rằng phát hiện từ các nghiên cứu cần được sử dụng một cách hữu ích nhất cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm cả những người tham gia vào nghiên cứu, những đối tác địa phương và các nhà lập sách. Với quan điểm nghiên cứu cần góp phần xây dựng kho tàng tri thức của quốc gia và quốc tế, CCIHP đã hỗ trợ các nghiên cứu viên xuất bản kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, ví dụ như chuyên san ‘Giới, Tình dục và Sức khỏe’. CCIHP cũng giúp dịch các tài liệu nghiên cứu quan trọng và chia sẻ rộng rãi ở Việt Nam.
Vận động chính sách được thực hiện thông qua các hội nghị và hội thảo trong nước và quốc tế, các diễn đàn trao đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi với các cơ quan chính phủ và thông qua xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức phi chính phủ khác. CCIHP hợp tác với các đối tác đóng góp vào xây dựng các chính sách và hướng dẫn cấp quốc gia và địa phương nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Hợp tác và xây dựng mạng lưới
CCIHP đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước, ví dụ như:
Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, Hội LH Phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên CS HCM, Đại học Y Hà nội, Hội KHH GĐ Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển xã hội, SHAPC, New Care, ISMS, CSAGA, COHED
Viện Phát triển giáo dục Hoa Kỳ (AED), ARROW, Đại học Latrobe, Tạp chí khoa học quốc tế Văn Hóa, Sức khỏe và Tình dục, Đại học Melbourne, Đại học Monash, Nhóm hợp tác Đông Nam Á về Giới, Tình dục, và Sức khỏe, Tổ chức Kết quả để Phát triển, TARSHI, Hội chữ thập đỏ Hoa kỳ, Tổ chức Gia đình Quốc tế (FHI), PACT, Path/US, Pathfinder International, Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha, UNFPA, UNIFEM, UNAIDS, Cứu trợ Nhi đồng, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số Thế giới, Hội nghiên cứu Tình dục, Văn hóa & Xã hội quốc tế (IASSCS).
CCIHP là thành viên tích cực trong các mạng lưới hợp tác của các tổ chức phi chính phủ trong nước, ví dụ: Mạng Dovipnet (Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng chống bạo hành giới/ bạo lực gia đình), GAP, RHAG, nhóm hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS v.v.
Hội đồng sáng lập
Ths. Bs. Hoàng Tú Anh
Ths. Bs. Trần Hùng Minh
Ths. Bs. Vũ Song Hà
Ths. Bs. Bùi Thanh Mai
Ths. Bs. Phạm Vũ Thiên